A dokumentumot hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
Megtekintés / letöltés PDF formátumban: Megtekintés / letöltés

Loftandvintage.hu ÁSZF

Loftandvintage.hu

 

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://loftandvintage.hu/, https://loftandvintage.eu, https://loftandvintage.com/ ) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

Jelen Ászf folyamatosan elérhető (és letölthető, bármikor kinyomtatható) a következő weboldalról: https://loftandvintage.hu/pages/aszf.

Definíciók:

Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.

Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Szolgáltató:  Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

 

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Loft&Vintage Kft.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2014 Csobánka, Fő út 81.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: shop@loftandvintage.hu 
A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 1309195768
A szolgáltató adószáma: 26543420-2-13
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve / engedélyező hatóság és engedély szám (ha van): Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
A szolgáltató telefonszáma: +36 30 4004777
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Magyar Hosting Kft.

1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22.

tel.: +36 1 700 2323

email: info@mhosting.hu

 

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1.    A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2.    A jelen ÁSZF 2020. november 19. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben értesíti - mely alapján a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. 

2.3.    Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

 

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1.    Felhasználó a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.2.    A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

3.3.    A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon)

 

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1.    A megjelenített termékek a webáruházból online (bizonyos esetekben telefonon) rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó árak (tehát tartalmazzák a törvényben előírt áfát, illetve, ha a Szolgáltató áfa mentesen számláz, az árak a fizetendő összegek), azonban nem tartalmazzák a szállítással, fizetéssel kapcsolatos díjakat. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, kivéve ha a Felhasználó dísz-, vagy egyéb speciális csomagolást kér.

4.2.    A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg (ha lehetséges). A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. 

4.3.    Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

4.4.   Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a Felhasználókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.

4.5.    A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

5. RENDELÉS MENETE

5.1.    Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

5.2.    Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.3.    Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

5.4.    Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.

5.5.    Felhasználó megadja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.5.1.    Fizetési módok:

Fizetés utánvétellel: Webshopunk jelenleg - visszavonásig - nem kínál utánvétes fizetési opciót. Frissítés: 2020.december hónapra átmenetileg aktiváltuk az utánvétes fizetési lehetőséget!

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére. 

Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül. 

Barion: Később vezetjük be, jelenleg még tesztelés alatt áll. 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

SimplePay:

Tudomásul veszem, hogy Szolgáltató által a(z) https://loftandvintage.hu/, https://loftandvintage.eu, https://loftandvintage.com/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Számlázási név és cím, e-mail, telefonszám.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

Paypal:

A Paypal-lal történő vásárlás menete:

Az oldal bal oldalán jelennek meg a tranzakció részletei, jobb oldalon pedig
két választási lehetőség:

a) Ha van PayPal regisztrációja, akkor az érvényes azonosító és jelszó megadása után az előre megadott bankkártya részleges adatait látja és a fizetendő összeget. Amennyiben több kártya is regisztrálva van, úgy ki kell választani azt a kártyát, amivel fizetni szeretne, majd a kiválasztás után a Pay Now feliratra kattintva megtörténik a fizetés és rövidesen visszakerül
a bolt oldalára.

b) Ha nincs PayPal regisztrációja, akkor lehetőség van egy űrlap kitöltése után egy Vendég PayPal hozzáféréssel kiegyenlíteni az összeget, anélkül hogy regisztrálnia kellene a PayPal-nál. Az űrlap a következő adatokat kéri be (ezeknek a többsége kötelezően kitöltendő):

• Country: Ország
• Card number: Kártya száma Bankkártya száma
• Payment Types: Fizetés típusa
• Expiration date: Lejárati idő - a bankkártya lejárati ideje hh/éé sorrendben
• CSC: CSC kód a kártya hátoldalán található háromjegyű biztonsági kód (az aláírás mező felett jobbra);
• First name: Keresztnév
• Last name: Vezetéknév
• Address line 1: Cím1
• Address line 2 (optional): Cím2 (ennek megadása nem kötelező)
• City: Város
• State/Province/Region: Megye
• Postal code: Irányítószám
• Telephone: Telefonszám - Kérjük, hogy valódi telefonszámot adjon meg, amelyen a bankja (és a futár) is el tudja érni szükség esetén. Meg kell adni az országkódot és a körzetszámot
• Email cím: Az itt megadott e-mail címre érkezik a visszaigazolás a fizetésről.

  "Rendelés áttekintése” gombot a lap alján. Itt még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, a fizetendő összeget és a megrendelést.

  Ha mindent rendben talál, hagyja jóvá a tranzakciót. Pillanatokon belül értesítés érkezik e-mailben a sikeres tranzakcióról, ezzel egy időben Szolgáltató is megkapja az értesítést a sikeres fizetésről, és elkezdi a megrendelés feldolgozását.

  5.5.2.    Szállítási költség (bruttó összegek):

   

  SZÁLLÍTÁSI ÉS VÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓK:

  • Üzletünk jelenleg webshopként működik, SZEMÉLYES ÁTVÉTELRE NINCS LEHETŐSÉG! ÁTVÉTELI PONTOT NEM MŰKÖDTETÜNK,  a megrendelt termékeket a megadott címre kiszállítjuk.
  • Bemutató termünk online bemutató teremként funkcionál, itt kizárólag üzleti partnereinket (B2B) tudjuk fogadni előzetes időpont egyeztetés alapján. NEM működünk kiskereskedelmi üzletként, lakossági ügyfeleket nem tudunk fogadni.
  • Szállítunk belföldre (Magyarország) és  2021.január 1-től az EU-tagországokba (csak 40 kg alatti és 3m körméret alatti, futárszolgálattal szállítható termékeket).

  A webshopban kiválasztott és megrendelt termékeket állandó futár partnereinkkel szállítjuk ki. Csak a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújtó szállító cégekkel dolgozunk. A termékeket súly és a csomagolás körmérete alapján kategorizáljuk. Ez alapján két féle szállítási opciót kínálunk:

  1) A 0-40 kg közötti (és 3 méter körméret alatti) termékek belföldi és nemzetközi (EU) kiszállítását a GLS futárszolgálat végzi.

  GLS FUTÁRSZOLGÁLAT: sms értesítést küldünk, amikor a csomagod elkészült, és átadtuk a futárnak. A GLS a következő munkanapon kiszállítja. A kiszállítás reggelén sms értesítést kapsz, melyben benne lesz a kiszállítás 3 órás intervalluma és a futár telefonszáma, ahol egyeztetni tudsz. Speciális esetekben ügyfélszolgálatunkon kérhetsz egyedi kiszállítási opciókat, úgymint: kiszállítás adott napra (dátumot kell megadnod a megjegyzések rovatban). Kérheted a terméket GLS csomagpontra is, de ehhez a fizetési felület kosár oldalának megjegyzések rovatában meg kell adnod a GLS Csomagpont címét! Ez esetben sms értesítést kapsz a GLS-től, amikor megérkezett a csomagod a csomagpontra, és 5 munkanapod van átvenni.

   • GLS belföldi kiszállítás áraink egységesek az ország minden pontjára.
   • Minden csomaghoz járó szolgáltatásunk: értesítés feladáskor + előértesítés kiszállítás napján)
   • Bizonyos termékek GLS futárszolgálattal nem szállíthatóak.
   • A GLS futárszolgálat nem vállalja 40 kg-nál nehezebb illetve túlméretes (3 méter körméret feletti) csomagok kézbesítését (körméret számítása: 2x a rövidebbik oldal + 1x a leghosszabb oldal).

    Szállítási díjak GLS (bruttó):

    (30.000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes a szállítás, amennyiben a csomag normál méretű, azaz 40kg alatti és 3m-nél kisebb körméretű)

    • 0 - 2kg:          1.742,-Ft
    • 2 - 3kg:          1.866,-Ft
    • 3 - 5kg:          2.095,-Ft
    • 5 - 10kg:        2.233,-Ft
    • 10 - 15kg:      2.372,-Ft
    • 15 - 20kg:      2.582,-Ft
    • 20 - 25kg:      2.807,-Ft
    • 25 - 30kg:      3.119,-Ft
    • 30 - 40kg:      3.421,-Ft

         

     GLS FUTÁRSZOLGÁLAT:

    • Nyomonkövetés (A weboldalon a csomagkeresés mezőbe kell beírni a csomagszámot)
    • Telefonszám: +36 1 802 0265 (7-20 óra között), Mobil: +36 20 890-0660

     

    2) 40 kg feletti (és 3 méter körméret feletti), vagy raklapos termékek belföldi és nemzetközi (EU) kiszállítását a Bútor-Trans szállítmányozási cég végzi.

    BÚTOR-TRANS szállítmányozás: sms és email értesítést küldünk, amikor a csomagod elkészült, és átadtuk a szállítócégnek. Bútor szállító partnerünk a Bútor-Trans Kft., mert ők vigyáznak is a küldeményedre. Nehéz csomagjainkat, bútorainkat nem csak kiszállítjuk és letesszük az út szélére, hanem extra szolgáltatásként két fővel egészen a rendeltetési helyére szállítjuk (be az adott szobába, helyiségbe), ahova kéred. Frissítés (2020.11.03.): a COVID helyzet miatt mindenki biztonsága érdekében átmenetileg CSAK AZ ELSŐ ZÁRHATÓ PONTIG, TEHÁT A LAKÁS VAGY HÁZ BEJÁRATI AJTAJÁIG szállíthatjuk a küldeményt!

    Mivel cégünk Pest megyében van, a túlsúlyos és nagy méretű termékek kiszállítása - mint általában - szállítási távolságtól függően különböző díj kategóriákba van osztva, úgymint Budapest, Pest megye és Vidék (az összes többi megye).

     

    Szállítási díjak Bútor trans (bruttó):

    (400.000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes a szállítás az ország minden pontjára)


    1. BUDAPEST

    • 0 - 80kg (gyűjtő szállítás max.5 nap): 5.990,-Ft+ÁFA = bruttó 7.607,-Ft

    • 80 - 150kg (gyűjtő szállítás max.5 nap): 7.490,-Ft+ÁFA = bruttó 9.512,-Ft

    • 150 - 250kg (gyűjtő szállítás max.5 nap): 10.990,-Ft+ÁFA = bruttó 13.957Ft

    • 0 - 200kg direkt fuvar (max.2 nap + időpont egyeztetés + kicsomagolás + csomagoló anyag elszállítás): 14.990,-Ft+ÁFA= bruttó 19.037,-Ft

     

    2. PEST MEGYE

    • 0 - 80kg (gyűjtő szállítás max.10 nap): 9.990,-Ft+ÁFA = bruttó 12.573,-Ft

    • 80 - 150kg (gyűjtő szállítás max.10 nap): 15.490,-Ft+ÁFA = bruttó 19.672,-Ft

    • 150 - 250kg (gyűjtő szállítás max.10 nap): 20.490,-Ft+ÁFA = bruttó 26.022,-Ft

    • 0 - 80kg direkt fuvar (max.2 nap + időpont egyeztetés + kicsomagolás + csomagoló anyag elszállítás): 15.990,-Ft+ÁFA= bruttó 20.307,-Ft

    • 80 - 150kg direkt fuvar (max.2 nap + időpont egyeztetés + kicsomagolás + csomagoló anyag elszállítás): 20.490,-Ft+ÁFA= bruttó 26.022,-Ft

    • 150 - 250kg direkt fuvar (max.2 nap + időpont egyeztetés + kicsomagolás + csomagoló anyag elszállítás): 24.990,-Ft+ÁFA= bruttó 31.737,-Ft

     

    3. VIDÉKI MEGYÉK (Pest megye kivételével az összes)

    • 0 - 80kg (gyűjtő szállítás max.10 nap): 14.990,-Ft+ÁFA = bruttó 19.037,-Ft

    • 80 - 150kg (gyűjtő szállítás max.10 nap): 19.990,-Ft+ÁFA = bruttó 25.387,-Ft

    • 150 - 250kg (gyűjtő szállítás max.10 nap): 25.990,-Ft+ÁFA = bruttó 33.007,-Ft

    • 0 - 250kg direkt fuvar: szállítási helytől függő egyedi ár, kérjen árajánlatot emailben a shop@loftandvintage.hu email címen!

    A nehéz termékek szállítása meghatározott összeg felett ingyenes. 

    5.6.    Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, szállítási díjaknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

    5.7.    A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Felhasználó a Ptk. 6:127. §-a alapján köteles a csomagot késedelem nélkül, lehetőleg a kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Amennyiben a Felhasználó nem vizsgálja át a csomagot, szerződésszegést követ el, és viseli az ezzel való következményeket (a termék állapotának bizonyításának nehézsége). A termék(ek) kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. 

    5.8.    Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés véglegesítése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével (a kosár oldal megjegyzés mezőjében), vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

    5.9.    Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

    5.10.    Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére. 

    5.11.    Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

    5.12.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.
     

    6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

    6.1.    A megrendelések feldolgozása a beérkezések sorrendjében munkanapokon, munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. 

    6.2.    Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 1-21 munkanapon (raktáron lévő termékeknél 1-2 munkanap, külső raktáron lévő import termékeknél 2-3 hét, egyedi gyártású termékeknél a termékleírásban megadott gyártási idő szerint). belül. 

    6.3.    Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

    6.4.    Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

    6.5.    Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

    6.6.    A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

    6.7.    A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
    a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
    b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

    6.8.    Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni. 

    6.9.    Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termékeket (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el. A Ptk. alapján (6:142. §) aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. Szándékos szerződésszegés esetén a Szolgáltató teljes kárát meg kell téríteni.

    Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató – amennyiben nem jelzi a fogyasztó az elállási szándékát – a termékek beszerzése, tárolása miatt keletkezett kárát és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben.

    Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.

    7. ELÁLLÁS JOGA

    7.1.    Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Ha a Szolgáltató a jelen tájékoztatásnak nem tesz eleget, a 14 napos elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

    7.2.    A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.

    7.3.    Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

    7.4.    Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

    7.5.    A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalta e költség viselését.

    7.6.    Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

    7.7.    Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

    7.8.    A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

    a.    a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
    b.    olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
    c.    romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
    d.    olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
    e.    olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
    f.    olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
    g.    olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
    h.    lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
    i.    hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
    j.    nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
    k.    lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
    l.    a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

    7.9.    Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

    7.10.    A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

    7.11.    Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

    7.12.    Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

    7.13.    Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

    7.14.    A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését. 

    7.15.    A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

    7.16.    A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

    7.17.    Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt nyilatkozat segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. A megrendelt terméket postai úton, személyesen, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Fogyasztó a Szolgáltató részére. 

    7.18.    A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 

    7.19.    A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

    7.20.    Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

    7.21.    Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

    7.22.    Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

    7.23.    Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

    7.24.    Elállási jog gyakorlásának a menete:

    7.24.1.    Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

    7.24.2.    Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

    7.24.3.    A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. 

    7.24.4.    A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

    7.24.5.    Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

     

    8. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

    Hibás teljesítés

    Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

    Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

    Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

    Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. 

     

    Kellékszavatosság 

    8.1.    Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? 

    Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

    8.2.    Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján? 

    Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

    8.3.    Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? 

    Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás vagy használt termékek esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. (Lejárati idővel rendelkező termékek esetében a kellékszavatosság a lejárati idő végéig érvényesíthető).

    8.4.    Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

    Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

    8.5.    Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül)? 

    A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

     

    Termékszavatosság 

    8.6.    Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával? 

    Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

    8.7.    Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján? 

    Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

    8.8.    Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

    A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

    8.9.    Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét? 

    Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

    8.10.    Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

    Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. 

    8.11.    A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

    A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 
    – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
    – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 
    – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 
    A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 
    Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

     

    Jótállás (Új termékek esetén)

    8.12.    Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával? 

    Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

    8.13.    Fogyasztót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

    A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

    Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

    i.    kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
    ii.    az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

    Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

    A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

    8.14.    Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 

    A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

    8.15.    Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért. 

    8.16.    Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

    8.17.    Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

     

    9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

    9.1.    Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. 

    9.2.    A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

    9.3.    A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

    9.4.    A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

    9.5.    A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

    9.6.    Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

    9.7.    A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

    9.8.    A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

     

    10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

    10.1.    Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

    10.2.    Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

    10.3.    Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

    10.4.    Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

    10.5.    Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. 

    10.6.    Szolgáltató a webshopban található termékekhez  való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

    10.7.    Szolgáltató  – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Európai Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

    10.8.    Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

     

    11. PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

    11.1.    Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. 

    11.2.    Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 

    11.3.    Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

    11.4.    Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

    11.5.    A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

    A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

    11.6.    A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

     

    Baranya Megyei Békéltető Testület

    Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

    Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

    Fax száma: (72) 507-152

    Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

    Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

    E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

     

    Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228. Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403

    Fax száma: (76) 501-538

    Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

    Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu

    E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

     

    Békés Megyei Békéltető Testület

    Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

    Telefonszáma: (66) 324-976

    Fax száma: (66) 324-976

    Elnök: Dr. Bagdi László

    Honlap cím: www.bmkik.hu

    E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

     

    Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

    Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

    Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek)

    Elnök: Dr. Tulipán Péter

    Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

    E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

     

    Budapesti Békéltető Testület

    Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

    Telefonszáma: (1) 488-2131

    Fax száma: (1) 488-2186

    Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

    Honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/

    E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

     

    Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

    Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

    Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

    Fax száma: (62) 426-149

    Elnök: Dr. Horváth Károly

    Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

    E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

     

    Fejér Megyei Békéltető Testület

    Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

    Telefonszáma: (22) 510-310

    Fax száma: (22) 510-312

    Elnök: Dr. Vári Kovács József

    Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

    E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

     

    Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

    Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

    Telefonszáma: (96) 520-217

    Elnök: Dr. Bagoly Beáta

    Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto

    E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

     

    Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

    Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

    Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

    Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

    Fax száma: (52) 500-720

    Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

    Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu

    E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

     

    Heves Megyei Békéltető Testület

    Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440.

    Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint

    Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615

    Elnök: Dr. Gondos István

    Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

    E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

     

    Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

    Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet

    Telefonszáma: (20) 373-2570

    Fax száma: (56) 370-005

    Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

    Honlap cím: https://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet

    E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

     

    Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

    Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

    Telefonszáma: (34) 513-010

    Fax száma: (34) 316-259

    Elnök: Dr. Bures Gabriella

    Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

    E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

     

    Nógrád Megyei Békéltető Testület

    Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a

    Telefonszám: (32) 520-860

    Fax száma: (32) 520-862

    Elnök: Dr. Pongó Erik

    Honlap cím: www.nkik.hu

    E-mail cím: nkik@nkik.hu

     

    Pest Megyei Békéltető Testület

    Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

    Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

    Telefonszáma: (1)-269-0703

    Fax száma: (1)- 269-0703

    Elnök: Dr. Koncz Pál

    Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

    E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

     

    Somogy Megyei Békéltető Testület

    Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

    Telefonszáma: (82) 501-000

    Fax száma: (82) 501-046        

    Elnök: Dr. Csapláros Imre

    Honlap cím: https://www.skik.hu/bekelteto-testulet-159

    E-mail cím: skik@skik.hu

     

    Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

    Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

    Telefonszáma: (42) 420-180

    Fax száma: (42) 420-180

    Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

    Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu

    E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

     

    Tolna Megyei Békéltető Testület

    Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

    Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130

    Fax száma: (74) 411-456

    Elnök: Mónus Gréta

    Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2

    E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu

     

    Vas Megyei Békéltető Testület

    Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

    Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708

    Fax száma: (94) 316-936

    Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

    Honlap cím: www.vasibekelteto.hu

    E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

     

    Veszprém Megyei Békéltető Testület

    Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

    Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111

    Fax száma: (88) 412-150

    Elnök: Dr. Herjavecz Klára

    Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu

    E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

     

    Zala Megyei Békéltető Testület

    Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

    Telefonszáma: (92) 550-513

    Fax száma: (92) 550-525

    Elnök: Dr. Molnár Sándor

    Holap cím: www.bekelteteszala.hu

    E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

     

    11.7.    A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

    11.8.    Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.

    11.9.    A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

    11.10.    Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

    11.11.    Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
    •    az eljáró bíróságot;
    •    a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
    •    az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
    •    azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
    •    a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .
    A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

     

    12. SZERZŐI JOGOK

    12.1.    Miután a https://loftandvintage.hu/, https://loftandvintage.eu, https://loftandvintage.com/ , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://loftandvintage.hu/, https://loftandvintage.eu, https://loftandvintage.com/ weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

    12.2.    A https://loftandvintage.hu/, https://loftandvintage.eu, https://loftandvintage.com/ weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

    12.3..    A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

    12.4.    Tilos a https://loftandvintage.hu/, https://loftandvintage.eu, https://loftandvintage.com/ weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://loftandvintage.hu/, https://loftandvintage.eu, https://loftandvintage.com/ weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

    12.5.    A https://loftandvintage.hu/, https://loftandvintage.eu, https://loftandvintage.com/ név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

    12.6.   Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.  

     

    13. ADATVÉDELEM

    A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://loftandvintage.hu//adatvedelem

    Csobánka , 2020. november 19.

    Elállási nyilatkozat minta

    (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

     

    Címzett: Loft&Vintage Kft., 2014 Csobánka, Fő út 81.,  shop@loftandvintage.hu, +36 30 4004777

     

    Alulírott kijelentem hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére:

     

    Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:

     

    Fogyasztó(k) neve:

     

    Fogyasztó(k) címe:

     

    A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):

     

    Dátum:
    A dokumentumot hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
    Megtekintés / letöltés PDF formátumban: Megtekintés / letöltés